İnşaat Bölümü

Anasayfa » İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Teknolojisi Programı,  konut, fabrika binası, köprü, yol, temel inşaatı, tünel, kanal, baraj projelerine yardım eden, yapılmış olan projelerin uygulanmasını ve kontrolünü yapan büro ve şantiyelerde inşaat mühendislerine ve mimarlarına yardımcı, ara eleman olarak teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Yapı Denetimi Programı

Yapı Denetimi Programı’nın amacı,  yapı denetim kuruluşlarında, yapı malzemeleri laboratuarlarında, hazır beton tesislerinde, belediyelerde, kamu kurumlarında plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek, can ve mal güvenliğini sağlayacak, standartlara uygun projeler ve yapılar üretecek, bunları kontrol edecek teknik eleman yetiştirmektir.