Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Anasayfa » Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita Kadastro Programı

Harita Kadastro Programı’nda 1995 yılında eğitim-öğretime başlanılmıştır.

Harita Kadastro Programı’nın  amacı, baraj, imar, kadastro,  yol , sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve  uygulama  işlerinde bizzat çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Harita Kadastro Programı’ndan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarıda çalışabileceği gibi, özel sektörde de çalışma imkanına sahiptirler:

 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)ne bağlı müdürlükler
 • Belediyeler
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
 • TCK İl Müdürlükleri
 • Orman ve Su İşleri İl Müdürlükleri
 • Vakıflar
 • Özel harita büroları
 • İnşaat firmaları
 • Bankalar
 • SPK lisanslı değerleme şirketleri

Mimari Restorasyon Programı

Mimari Restorasyon Programı’nda eğitim-öğretime 2015-2016 yıllarında başlanmıştır.

Mimari Restorasyon Programı’nın amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle mimari restorasyon sektörü için restoratörleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yerleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip, ekip çalışmasına yatkın,  mesleki etik ve sorumluluk bilincinde olup, özgüveni olan adaylar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarıda çalışabileceği gibi, özel sektörde de çalışma imkanına sahiptirler:

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı,
 • Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 • Koruma Uygulama Denetim Büroları,
 • KUDEB ,
 • Özel kuruluşların laboratuvarları,
 • Şantiye ve büroları,
 • Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı müze ve saraylar,
 • Özel müzeler,
 • Arkeolojik kazı ekipleri,
 • Şantiyeler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı’nın 2018-2019 eğitim-öğretime başlanması planlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı’nın amacı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim; analitik düşünme, sorun çözme, karar verme yetenekleri ile donanmış eleman yetiştirmektir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda kamuda çalışabileceği gibi, özel sektörede de iş imkanı bulabilirler:

 • Kamu kurum kuruluşlarında,
 • Yerel Yönetimlerde,
 • Bilişim Sektörü,
 • İnşaat Sektörü,
 • Telekomünikasyon Sektörü,
 • Mimar ve Şehir Planlama Sektörü,
 • Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Sektöründe,
 • Enerji sektörü,
 • Lojistik sektörü,
 • Sigorta sektörü,
 • Sağlık sektörü,
 • Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar,
 • Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Savunma Uygulamaları,
 • Maden sektörü