SAMÜ’lü Akademisyenin COVID-19 için Web ve Mobil Uygulama Başarısı

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Programı Öğretim Görevlisi Fatih OCAK ile Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DÖKER’in ortak çalışmalarıyla COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve diğer ülkelerin son durumlarını gösteren COVID-19 Küresel Takip Paneli tasarlandı. Hem web hem mobil uygulaması bulunan Covid-19 Küresel Takip Paneli, koronavirüs vaka sayılarını hem ülkemiz hem de diğer ülkelerde detaylı olarak gösterebiliyor.

Koronavirüsün Türkiye’deki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için uygulamaya mekânsal olarak il bazında nüfus oranlarının eklendiğini ifade eden Öğr. Gör. Fatih OCAK, “Böylece ülkemizde risk grubunda olan yaşlı nüfus ile virüsü bulaştırma potansiyeli yüksek olan genç nüfusun nerede fazla nerede az olduğu hakkında bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizde hastanelerin yoğun bakım yatak kapasiteleri, 10 bin kişiye düşen yatak sayısı gibi istatistiksel bilgilere de yer verilerek bu süreçte önemli olan çeşitli sağlık bilgilerine vatandaşların en doğru şekilde erişmesi sağlanmaktadır. Yine ülkemiz ve diğer Avrupa ülkelerinin yaşlı nüfus oranları karşılaştırılmış ve ülkemizin Avrupa ülkelerine göre kıyasla daha az yaşlı nüfusa sahip olduğu haritalandırılmıştır. Bu durum koronavirüsün Avrupa ülkelerinde neden bu kadar ölümcül etkilere yol açtığını da açıkça göstermektedir. COVID-19 Küresel Takip Paneli’nin en önemli özelliklerinden biri de tüm dünyada enfekte olan, iyileşen ve vefat eden vaka sayılarının güncel olarak takip edilmesine olanak sağlamasıdır. Ayrıca uygulama üzerinden ülkemizde günlük olarak tanı konan, iyileşen, vefat eden ve aktif vaka sayıları da görüntülenebilmektedir. Yine ülkemizde il bazlı vaka yoğunluk analizi gerçekleştirilerek vakaların nerede fazla nerede az olduğu hakkındaki bilgiler haritalandırılarak vakaların mekânla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır,” dedi.

Afet olarak nitelendirilen bu salgın için tasarladıkları panelin alt yapısında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin olduğunu ve bu sistemin sağladığı coğrafi verilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, izlenmesi ve analiz edilmesi gibi avantajlarının çok önemli imkânlar sunduğunu açıklayan Öğr. Gör. Fatih OCAK, COVID-19 Küresel Takip Paneli’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısında kurgulandığını ifade etti. Ocak, “Günümüzde internet teknolojisinin ve altyapısının hızla gelişmesi, bahsi geçen coğrafi verilerin de internet üzerine taşınmasını sağlamış ve CBS teknolojilerinin kullanımı birçok alanda (ulaşım, eğitim, kamu, enerji vb.) olduğu gibi sağlık alanında da arttırmaya başlamıştır. Günümüzde konumun öneminin de son derece artmış olması ve hemen herkesin elinde bulunan akıllı cihazlar ile konumsal birçok bilgiye erişimin hızlı olması sayesinde bu tür uygulamaların kullanılması artık kaçınılmaz olmuştur. İmkânlar bu denli gelişmişken sağlık alanında da CBS teknolojisi kendini böylece göstermektedir. CBS’nin sağlık alanındaki en yararlı işlevlerinden biri de vakaların anlık olarak takip edilebilmesi, vakaların yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi, risk analizleri, vakaların mekânsal dağılımının haritalanması ve farklı coğrafi veriler ile analizinin sağlanmasıdır,” şeklinde konuştu.

Covid-19 Küresel Takip Paneli erişim linkleri:
Web için TIKLAYINIZ
 
Mobil için TIKLAYINIZ

 

2.016 kez görüntülendi