Kalite Hedefleri

Anasayfa » Kalite Hedefleri

Üniversite Kalite Politikamız

Uluslararası anlamda nitelikli insan gücü üretebilmek için eğitim faaliyetleri icra etmeyi, toplumsal gelişime önder, sorunlara çözümler üreten araştırmalar gerçekleştirmeyi, Ülkemizin hedefleri için katkılar sunmayı ve kurumsal süreçleri çözüm odaklı ve sürekli iyileştirmeyi ilke benimseyen, toplam kalite yaklaşımıyla sürdürmeyi kapsamaktadır.

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Kalite Politikası

 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim kurmak
 • Öğrenci odaklı yaklaşım sergilemek
 • Etik, toplumsal, çevresel değerlere saygılı bir yapı oluşturmak
 • Tüm akademik ve idari faaliyetlerde sürekli iyileştirme politikası takip etmek
 • Geri bildirimleri ve şikâyetleri dikkate alan süreçler tasarlamak
 • Üniversite kalite politikaları ile uyumlu faaliyetler yürütmek

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Kalite Hedefleri

 • Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmek amacıyla öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek
 • Öğrencilerimize hem eğitim-öğretim döneminde hem de mezun olduktan sonraki dönemlerde mesleki başarıyı yakalaması için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamak
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik geribildirimlerin uygulanmasını sağlamak ve bu geribildirimler doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerini izlemek.
 • Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim anlayışı sergilemek
 • Atölye ve laboratuvarlarımızın fiziki alt yapılarını güçlendirmek
 • Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak ve farkındalık oluşturacak toplumsal etkinlikler yapmak

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Paydaşları

İÇ PAYDAŞLAR

·       Rektörlük Üst Yönetimi

·       Enstitü Personeli

·       Öğrenciler

·       Akademik Birimler

·       İdari Birimler

DIŞ PAYDAŞLAR

·       Yükseköğretim Kurulu

·       Bakanlıklar

·       Diğer Üniversiteler

·       Yerel Yönetimler

·       Sivil Toplum Kuruluşları

Öğrenci Destek Hattı