Kavak Meslek Yüksekokulu

Anasayfa » Kavak Meslek Yüksekokulu

Kavak Meslek Yüksekokulu 1995 yılında kurulmuş olup Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile Samsun Üniversitesine bağlanmıştır.

 

Yüksekokulumuzda 4 (dört) bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin atındaki programlar;

İnşaat Bölümü altında; İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi,

Mimarlık ve Şehit Planlama Bölümü altında; Harita-Kadastro, Mimari Restorasyon ve C.B.S.,

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında; İş Makineleri Operatörlüğü,

Elektrik ve Enerji Bölümü altında; Elektrik ile Gaz ve Tesisat Teknolojisi programlarından oluşmaktadır.

 

1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında kurulduğundan bugüne kadar, kendi kadrosunda ve üniversitemize bağlı diğer birimlerden 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi hükmü gereğince görevlendirme ile programlarımızda yer alan dersler yürütülmüştür. Ancak 2019–2020 eğitim öğretim yılında Yüksekokulumuz kadrosunda 25 öğretim elemanı ile eğitime devam etmektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri mesleki uygulama ağırlıklı olduğundan, mevcut imkânlar ölçüsünde, öğrencilerimize gelişmiş uygulama olanakları sağlamak amacı ile 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Beton Laboratuvarı, 1 adet Ölçme Laboratuvarı, 1 adet Çini-Seramik Atölyesi ve 1 adet Ahşap Atölyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgisayar otomasyon ağı ve kütüphanemiz bulunmaktadır

Öğrencilerimiz spor ve sosyal aktivite ihtiyaçlarını okulumuz kantininde bulunan bilardo masası ve masa tenisi vasıtasıyla, ayrıca İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu sosyalleşme ve beceri kursları ile gidermektedirler.